เครื่องชั่งสายพานราคาประหยัด

ชื่อสินค้าภาษาไทย          เครื่องชั่งสายพาน                                                                                     180,000- บาท

ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ     Checkweigher

รุ่น                                  HuTi Checkweigher

เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน คือ การชั่งน้ำหนักโดยที่สินค้าไม่ต้องหยุดชั่ง หรือเรียกว่า Dynamic Weighing   กล่าวคือ ระบบโปรแกรมภายในตัวเครื่องจะทำการหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักชั่ง ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ แล้วแสดงผลค่าน้ำหนักบนจอแสดงผล 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน สามารถนำไปใช้งานกับ Product ต่างๆดังนี้

1) ชั่งน้ำหนัก น้ำหนักสินค้าที่บรรจุไม่ครบ ในกล่องคาร์ตัน ( Carton Box )

2) ชั่งสินค้าที่บรรจุขาดในกระสอบ เช่น กระสอบข้าว กระสอบพลาสติก อาหารสัตว์ 

3) ชั่งสินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด อาหาร เครื่องดื่ม 

 

ฟังก์ชั่งการใช้พื้นฐาน

1) ชั่งและบันทึกค่าน้ำหนักทุก Product ที่วิ่งผ่าน 

2) แสดงสัญญาณไฟโดย Tower Light

       -ไฟเขียว       OK             ค่าน้ำหนักอยู่ในช่วงที่กำหนด

       -ไฟแดง        Under         ค่าน้ำหนักต่ำกว่าช่วงที่กำหนด

       -ไฟเหลือง     Over          ค่านำหนักสูงกว่าช่วงที่กำหนด

       -เสียงเตือน    NG             ค่าน้ำหนักอยู่นอกช่วงที่กำหนด

3) บันทึกข้อมูล Product ได้ 10 ค่า

4) Copy ข้อมูลการทำงานลงบน Flash Drive ผ่าน USB port

5) การตั้งค่าและสอบเทียบ

         -Zero        การตั้งค่าน้ำหนักศูนย์

         -Span       การตั้งค่าน้ำหนักอ้างอิงโดยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

6) การแสดงค่าน้ำหนัก

-Dynamic      สายพานทำงาน จะแสดงค่าน้ำหนักของ Product ที่วิ่งผ่านค้างไว้จนกว่าจะโดนแทนที่โดยค่าน้ำหนักของ Product ถัดไป

-Static           สายพานหยุดทำงาน จะแสดงค่าน้ำหนัก Product ที่วางอยู่บนแท่นชั่ง

 

Specification

อุปกรณ์มาตรฐาน                 Infeed and Weighing Conveyor

Capacity                           300g x 0.1g / 600g x 0.2g / 1200gx 0.5g / 3000g x 1g / 6000g x 2g

Throughput                      30-60    Piece per Minute

Belt Speed                        20-60    Meter per Minute ปรับค่าได้

Belt Size                           250 mm x 300 mm ( W x L )

Belt Type                          PVC blue 1.1 mm thickness

Power Supply                    220 VAC 1 Phase

อุณหภูมิการใช้งาน               0 – 45 °C

สภาพแวดล้อมการใช้งาน      พื้นที่แห้ง ไม่เปียกชื้น

 

หมายเหตุ

ค่าความเร็วในการชั่งและความแม่นยำขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายอย่าง ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ

 

Specification Reject Conveyor

Belt Size                            250 mm x 500 mm ( W x L )

Belt Type                           PVC blue 1.1 mm thickness

Reject Method                   Pusher Pneumatic

Pneumatic Pressure           5-6 bars

Reject Storage Bin            Included

 

หมายเหตุ

ชุดสายพานคัดแยก Rejector ไม่ได้อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐาน

 

Price List

1)      เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานรุ่น HUTI Checkweigher                                               180,000-              บาท

2)      ชุดคัดแยกอัตโนมัติ Rejector ขนาด 250mm x 500mm ( กว้าง x ยาว )                     88,000-              บาท

Visitors: 13,729