Product Inspection

 

สินค้าน้ำหนัก  ขาด  เกิน  ไม่ตรง  แก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาไม่จบ ปัญหาเรื้อรัง  

วัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำหนักไม่ตรง สัดส่วนน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ

น้ำหนักในสต๊อกสินค้าขาด น้ำหนักไม่ครบ ระบบบัญชีมีปัญหาเพราะน้ำหนักขาด

 

มีปัญหาเรื่อง โลหะปนเปื้อนในสินค้า  

ต้องการปลูกพืชในอาคารปิด มีแสงไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสง

ต้องการระบบกระทะผัดแบบอัตโนมัติ

 

เรามี  SOLUTION ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่าน


  • IMG_1384.JPG
    Checkweigher หรือ เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน ซึ่งหลายๆท่านเรียกแตกต่างกันไป สรุปการทำงานหลักๆของเครื่องชั่งแบบนี้คือ การชั่งน้ำหนักโดยที่สินค้าไม่ต้องหยุดชั่ง เหมือนการชั่งทั่วไป ( ...

  • crop-1530814293514.jpg
    เครื่องตรวจจับโลหะ คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี เครื่องตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมแบ่งเป็นประเทศต่างๆ ดังนี้ 1) แบบอุโมงเหลี่ยม สำหรับใช้งานกับสายพานลำเลียง 2) แบบ...

  • ASRG150_rota_shuffle.jpg
    ระบบแม่เหล็กคัดแยกสิ่งปนเปื้อน คุณภาพสูง จากประเทศเยอรมัน ความสำเร็จของเราก่อเกิดจากปัจจัยที่โดดเด่นในเรื่องเหล่านี้ : High intensity magnetic separation technology– first...

Contact Form

Visitors: 13,729