เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน

Checkweigher หรือ เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน ซึ่งหลายๆท่านเรียกแตกต่างกันไป สรุปการทำงานหลักๆของเครื่องชั่งแบบนี้คือ การชั่งน้ำหนักโดยที่สินค้าไม่ต้องหยุดชั่ง เหมือนการชั่งทั่วไป ( เรียกอย่างเป็นทางการว่า Static Weighing ) อีกนัยหนึ่งการชั่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แบบนี้ เราจะเรียกว่า Dynamic Weighing  กล่าวคือ ระบบ Software ภายในตัวเครื่องจะทำการหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักชั่ง ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ แล้วแสดงผลออกมาทางจอแสดงผล 

ชื่อเรียก เครื่องชั่งแบบนี้ ในชื่ออื่นๆเช่น  dynamic weighing, conveyor scale, เครื่อง ชั่ง น้ำหนัก แบบ สายพาน, weight checker, belt weigher, belt scale, เครื่อง ชั่ง สายพาน, dynamic scale

carton weighingdynamic loadcell, เครื่อง ชั่ง อัตโนมัติ, checkweigher, เครื่อง ชั่ง น้ำหนัก อัตโนมัติ, weight belt, process scale, process weighing, conveyor weight  เป็นต้น

 

 

 

 

ตัวอย่างงานที่เหมาะกันเครื่องชั่งแบบนี้ เช่น   

         1) ชั่งน้ำหนัก น้ำหนักสินค้า ที่บรรจุอยู่ภายในกล่องลูกฟูก

         2) ชั่งสินค้าที่บรรจุอยู่ในกระสอบ เช่น กระสอบข้าว กระสอบพลาสติก กระสอบอาหารสัตว์ 

         3) ชั่งสินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด อาหาร เครื่องดื่ม 

 

 

ฟังก์ชั่งพิเศษที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน

         1) มีระบบคัดแยกสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ เช่น กระบอกลมผลัก ลมเป่าออก แขนดีดออก 

         2) เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บบันทึก ข้อมูล สำหรับ การสืบค้นย้อนหลัง ( Tracking and Tracing )

         3) มีระบบกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง สามารถแยกแยะชนิดสินค้าได้อัตโนมัติบนสายพานเส้นเดียวกัน สามารถคัดแยก จำแนกตัวสินค้าที่มีลักษณะภายนอกไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น มีรอยขาด  รอยตำหนิ ตราสินค้าไม่สมบูรณ์ 

 

          

 

 

 

 

 

Visitors: 28,094