Easy clean floor scale

แท่นชั่งกันน้ำ

สำหรับพื้นที่ใช้งานที่มีความเปียก ชื้น แฉะ ที่เกิดจากน้ำหรือสารเคมี การเลือกใช้งาน แท่นชั่ง หรือ เครื่องชั่ง จำเป็นต้องออกแบบให้เปิด ล้างทำความสะอาดได้

ประเด็นหลักๆ ที่สำคัญในการพิจารณา ออกแบบ ติดตั้ง แท่นชั่งกันน้ำแบบยกล้างทำความสะอาด 

1) ระดับการป้องกันน้ำและความสามารถในการฉีดล้างทำความสะอาดโหลดเซล

       -IP68  สามารถจมน้ำได้  ที่ระดับความลึก 2 เมตร

       -IP69K  สามารถใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้าง ทำความสะอาด ในระยะไกล้ชิดได้  สามารถใช้น้ำร้อนในการล้าง ทำความสะอาด

          ขั้นตอนการทดสอบ ทำโดยฉีดน้ำ ปริมาณ 14-16 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 80-100 bar ที่ระยะห่าง 10-15 cm อุณหภูมิน้ำ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการฉีด 30 

          วินาที ต่อ มุม ทำการฉีดทั้งหมด 4 มุม ใช้เวลารวมกัน 2 นาที

2) การเชื่อมต่อสายจากภายในตัวโหลดเซลออกมาภายนอกควรจะเป็นแบบ ปิดผนึก 100% (Sealing  complete hermetic sealing; cable entry

         sealed) ด้วยเทคโนโลยี   glass to metal header ( การใช้แก้วเป็นฉนวนระหว่างขั้วทองแดงที่ต่อกับสายไฟภายในตัวโหลดเซล ออกมา

         ภายนอก )

 3) โครงสร้างรับน้ำหนักของตัวโหลดเซล ( Counter Force ) ควรเป็นวัสดุสเตเลสเบอร์  17-4 PH (1.4548) ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก และ

     การกัดกร่อนสูงมาก

Visitors: 28,094