Barcode Metal Detector

 

เหมาะสำหรับ

 

-สายพานการผลิตที่มีสินค้าหลายรายการบนสายพานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน หรือ ต่างเวลากัน

-ต้องการบันทึกค่า Barcode พร้อมกันกับค่าผลการตรวจจับโลหะไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

-ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้งานโดยการยุบรวมเครื่องตรวจสอบ Barcode และ Metal Detector ไว้ในเครื่องเดียวกัน

-ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยใช้ ข้อดีของ Barcode Reader และ Metal Detector 

 

Visitors: 19,694