Metal Checkweigher

เครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน ทำงานร่วมกับ เครื่องตรวจจับโลหะ ที่นิยมเรียกว่า Combo หรือ Combi นั้น เป็นการรวม 2 เรื่องการตรวจจับเช็คไว้ในเครื่องเดียว คือ การตรวจจับโลหะปนเปื้อนภายในสินค้า และ ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักบรรจุ  ประโยชย์ที่จะได้รับ คือ

1) ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

2) ประหยัดเวลาที่ใช้ในการ operate เครื่อง 

3) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร

4) รูปแบบการ Report มีข้อมูลทั้งน้ำหนักและผลการตรวจจับโลหะอยู่ในคราเดียวกัน

5) มีระบบ bypass สามารถทำงานเฉพาะเครื่องใดเครื่องนึง หรือ พร้อมกันทั้งสองเครื่องได้

 

Visitors: 22,300