Vision Checkweigher

เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานทำงานร่วมกับระบบวิชั่น


1)ตรวจจับรูปทรง

2)เส้นขอบพิกเซล

3)พื้นที่

4)การปรับตำแหน่ง

5)ความกว้าง ยาว สูง

6)ข้อความ

7)สี 

 

 ตรวจเช็คข้อความหมดอายุ  ตรวจจับการมีอยู่ของหลอดดูด  ตรวจจับข้อความบนบรรจุภัณฑ์  ตรวจจับความแน่นของฝาปิด  ตรวจจับการปิดฉลาก
Visitors: 22,300