เกี่ยวกับเรา

Inspection of Things

คือ mission ของเรา     ไอเลคทริค อินสเปคชั่น มีพันธะกิจ  ในการพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักสายพาน เครื่องตรวจจับโลหะ ระบบบาร์โค๊ด ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก สบาย และมีประสิทธิภาพ

 

 Since 2005

 

 

 

Visitors: 13,729