Barcode Checkweigher

Applicaion นี้จะเหมาะสมการกลุ่มลูกค้าที่ ผลิตสินค้า หลายๆ ชนิด ทำงานบนสายพานเส้นเดียวกัน 

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ๋เป็นเป็นกล่องลูกฟูก ( corrugated paper box ) หลากหลายขนาด  ซึ่งบาร์โค๊ด จะอยู่ในตำแหน่งข้างกล่อง 

ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถอ่านบาร์โค๊ดที่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องขยับ หรือ ปรับ หัวอ่านบาร์โค๊ด ( Scanner )

ข้อมูลจาก บาร์โค๊ด จะถูกส่งไปที่ industrial pc เพื่อกำหนดเป็น รหัสสินค้า บันทึกลงบนฐานข้อมูลของระบบ พร้อมกัน ผลการตรวจเช็คค่าหนัก

Visitors: 21,360